نشانی غربت ابن روزها ........... يعنی رجعت ...

فقط ترس من از نارنج ها ی نرسيده است که توی سبدمان می چينيم ...

ترس اينکه نارنج ها قد سبد مان نباشد .....

/ 1 نظر / 12 بازدید
حسین

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند این قد و قامت