به ياد ..............


چه از گوياترکه آن شب بذرگريز افشاندی
اندوهی در چشمانت نشست
رهرو نازک دل
ميان ما راه درازی نيست:
لرزش یک برگ..........................

/ 0 نظر / 3 بازدید