دعا کنيم همانی باشيم که نشان هم داديم ...

و اينجا جای رسيدن است .. تنها همين جا ... 

/ 9 نظر / 9 بازدید
blueheart

دعا کنيم و قدری تلاش تا ببينيم و اثبات کنيم که همانيم .....که آن موقع است که ميشود گريست و لحظه لحظه عاشقانه آب شد.....

کسی که دیگر نمی نویسد

دعا می کنم.

پدرو پارامو

وقتی به آخر خط رسیدیم ... دیدم حتی در لحظه های صداقت هم دروغ می گفتیم ... دیگر فرصتی برای دعا هم نمانده بود ... دیگر جایی برای رسیدن نبود ... حتی همین جا

nazanin

تو هم کسی رو از دست داده ايی.... منم...

sovdagar

سلام...تنها نميشه دعا کرد دستاتو ببر بالا با هم دعا کنيم ...موفق باشی....بخ منم سر بزن ....يا علی

meisam

و چه آسان با تمام صداقتت رفتی بی انکه بدانی و بدانم چرا صادق بودم

مجتبی

خدا کنه مينجوری باشه. بقيه نوشته هاتون هم قشنگه

meisam

من قبلا هم به اينجا سر مي زدم اما اون موقع ها نوشته ها زير روزمره گي دفن نشده بودن

blueheart

شک و ترديد جای رسيدن نبود.....و دعا هم نا کافی...حقيقت همانند نور روشن است...