تو منتظر يک نگاهی تا به تو دل بندد .آرامت کند.و صدايت کند...............
من چشم فرو می بندم و در نيم گشوده به روی تو بسته می شود............
<>

/ 0 نظر / 2 بازدید