- پی حقیقت ..

-حقیقتی در کار نیست .... تمام آنچه هست ... ضرورت است

عزیز همیشه باران من ....

 ...

/ 3 نظر / 14 بازدید
ابراد پانتوان

و این یادت باشه که حقیقت ضرورت تغییر پذیریست[تلفن]

نگین

خیلیییییییییییییییییی خوب بود