گنج
در زیر سکوت تو گنجی است
                                   خاموش و مغرور
همچون میراث یک دهکده ی دور
                                            گنجی پنهان
در خطر هجوم غارتگران
گنجی که من دیده ام
                            و خود را به ندیدن میزنم..........
 

 

<آنتوان دو سن تگزوپری>

/ 4 نظر / 10 بازدید
hazioon

سخته ديدنش. ترس مکرريه. نديدنش آسون تره. و غمناک تر البته...

yalda

به نظرم گنج قشنگيه !

(پرانتز)

آباد كن نگاهت را / دو باره ببين / دو باره حس كن /نگاه اش ،نگاهت را مي خواند...... در زير سكوتم مرا ببين و در زير سكوتت ....

talkhha

سکوت هميشه هم گنج نيست.گاهی ويرانه است. گاهی سکوت ما به نفع کسانی است که مارا ساکت ميخواهند