هوس می کنم گاهی .. یک مزار مثل فروغ را .. در بی فروغی محض .. 

.

.

در این زمان پا به پا شدن با تو ..

/ 0 نظر / 10 بازدید