چکه چکه باران می شوم .......

زير خاکهای  ترديد جايی برای نفس نيست.......

ای رنج ......ترانه هايت ياد آور هفت سالگی های پر عشق است .....

ای زمان من  ای رويای کوچک من ..... با من زندگی کن ....

پر پروازم .... پرنده ای شو در آغاز فصل سردم.....

/ 6 نظر / 2 بازدید
حامی

خوابم یا بیدارم تو با نمی با من همراه و همسایه نزدیکتر از پیرهن باور کنم یا نه هرم نفس هاتو ایثار تن سوز نجیب دستاتو خوابم یا بیدارم لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست بگو از آفتاب نیست بگو که بیدارم بگو که رویا نیست بگو که بعد از این جدایی با ما نیست اگه این فقط یه خوابه تا ابد بذار بخوابم بذار آفتاب شبو تو خواب از تو چشم تو بتابم بذار اون پرنده باشم که با تن زخمی اسیره عاشق مرگه که شاید توی دست تو بمیره خوابم یا بیدارم ای اومده از خواب آغوشتو وا کن قلب منو دریاب برای خواب من ای بهترین تعبیر با من مدارا کن ای عشق دامنگیر من بی تو اندوه سرد زمستونم پرنده یی زخمی اسیر بارونم ای مثل من عاشق همتای من محجوب بمون بمون با من ای بهترین ایوون

meisam

شايد بشه رو ديوار نا اميدی يه پنجره بکشی اندازه تمام روياهات و شايد بشه پر تو بار کنی و چشم ها تو ببندی و آرزو کنی که پنجره باز بشه شايدم بشه .......

برهنه

دوستم....تمام پرنده ها ميميرند...اين حقيقت پرواز است که جاودانه ميماند.....

ye dost !

٬٬انسان يك لفظ است كه بر زبان آشنا مي گذرد و بودن خويش را از زبان دوست مي شنود٬٬ من نمی دونم شما کی هستين ! زيادم مهم نيست ولی اين مهم که تو فقط واسه خودت نمی نويسی !يه جورايی به نوشتهات عادت کردم شايد روزی ۲ يا ۳ برا به اينجا سر می زنم . من آرامش می خوام که نوشته های تو به هم ميده ! پس بنويس

حامی

ديگر لحظه هاي با تو بودن نيز همپاي لحظه هاي بي تو بودن نمناكند ... دلم براي نبودنت ، نديدنت ، نداشتنت هم ديگر تنگ است .... كاش خوابهايم را پاياني نبود يا لااقل تعبيري شان بود كاش تعبير خوابهايم " تو " بود .....

حامی

خسته شدی؟