دلم نمی خواهد آنقدر بخندم تا بر نا توانی فرشته ها و قدرت سگ ها زياد گريه نکرده باشم....

همين.

/ 3 نظر / 2 بازدید
meisam

دلم می خواهد آنقدر بمانم نا خنده ات را ببينم !

حامی

نه فرشته ها آنقدر ضعیف و نه سگها آنقدر قوی اند که...