همیشه همین قدم های نخستین رفتن است که راز آن آخرین منزل رسیدن را رقم می زند....همان رسیدن به اول باران ...... همان کمی آرامش بی جهت ...............

.

.

.

.

سفر خوش......

/ 19 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بی وفا

اره .............حيف که قدمهای اولم رو کج گذاشتم .................... مرجان

اميرپویان

منزل آخری در کار نیست ... آخرین منزل با آغازین قدم و با هر قدم که در راه می نهی خشت به خشت بالا میرود. هر جایی که باشی، این تویی که خشت مینهی. راه بی تقصیر است.... خشتها را آنگونه خواهم چید که نخستین گام را از بار گناه بیراهه نمودن پاک سازم.

زهرا

سلام دوستم. امیدوارم همیشه قدم های اول را درست برداری مثل دوستی با من..

فهیمه

خیلی بی جنبه ای زهرا.

سارا

مصيبت اينجاست که منزلي جز حال نيست!...

مرجان

ميبينم که اينجا همه باوفان الا نويسنده اش .....................

زهرا

سلام دوستم.اون دفعه يادم رفت بگم که متاسفانه من ولی قدم اول را اشتباه برداشتم اونم توی دوستی با تو بود ولی خوشحالم که اشتباه کردم راستی فهيمه خانم من خيلی هم با جنبه ام راستی دوست جونم من بازم نوشتم