مهر من ...

انگار
درخت توت را تکانده اند
شیرین شیرین
ستارگان ...

 مرا در این دوباره نو ... بس که پرسیدن راه را دورتر می کند ....
 مهر من ....
 مهر پر از انار من .

/ 7 نظر / 18 بازدید
محمد

راه از این دورتر هم مگه می شه دیگه.

مجتبی (شاسوسا)

اوووممم ...سلام فرنوش جان ...خوبی؟؟؟چند روز دیگه مونده ها ....یادم به تو هم بود ...یعنی تو رمایندر موبایلم ثبت کردم که یادم بمونه.....

مجتبی (شاسوسا)

تولدت مبارکککککککککککرفیق قدیمی ...بهترین آرزوها رو دارم برات .....

غریب آشنا

سلام خانوم گل دیشب خوابت را دیدم.[لبخند] دل هوایی شده [ماچ] برقرار باشی[بغل][گل]

نیلوفر

تولد شما بود ؟ مبارک باشه (با تاخیر) فرنوش جان . مهر تو پر از انار و مهر من پر از پله .