،كافي است تشنه ترشوي...غرق اشك شوي... كافي است اناردلت ترك بخورد...


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
..

ترسم که اشک در غم ما....

اميرپویان

غرق اشک باشی ... تجربه سختیست ... مره گس تشنگی هنوز از یادم نرفته اما ... تشنه برای ...

meisam

کافیست تشنگی را حس کنیم کافیست بخواهیم گریستن را تجربه کنیم آنوقت انار دلت می داند که اگر ترک نخورد .....