عمری دگر بباید ... بعد از وفات ما را ...

/ 3 نظر / 3 بازدید
نگین

دلم برات تنگ شده :×

نیلوفر

بلکه تو اون عمر ِ بعد از وفات یه کم بهمون خوش بگذره !!

حامد

قبلاَ امید زیادی به عمر دوباره داشتم ... اما چند وقتی است .... ایمان دارم اما شوق نه. خوبی عزیز؟