تو پر از حس سادگی ساده ای...

مثل يک لحظه روشن که همه چيز تنها يک بهانه ساده می شود ..

مثل کفش که بهانه رفتن است و عکس بهانه ماندن....

 ساده ها سطحی نيستند...

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
ناهيد

ساده ها خوبن ولی کاش مجبور نبودن به پيچيده ها جواب پس بدن.