خواب روزانه اگر در خور تعريف نبود پس چرا گشته شبانه ؟؟؟؟؟

در به در يادت نيست

.

.پدرم نجار است

به او می گويم هيچ گاه قفس نسازد.......

اما برای پرنده ها نردبان چرا..

/ 6 نظر / 11 بازدید
assadgh

نردبان به پرندگان آزادی نمی‌دهد، آنها تنها در سقف پرواز خويش اسيرند. شايد اين حکم برتری عقاب است. آن را چه می‌شود کرد؟

siavash

نردبان برای پرنده ها...چه جمله ی غريبی...ولی زيبا

hami

و اين لبخند جادويي ِ شما.... مي دانيد ؟ من از روي شما رج هم نميتوانم بزنم

vera

تو را باد با خودش کجاها برده ؟