گلها می شکفند......

تا اول ترانه های باران چه قدر راه است؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
meisam

برو تا به لبخند بنفشه برسی / خواب سفيد را بردار و بر او سجده گذار /سکوتت را گم کن ..... آه ! باران تورا می خواند

zs

سلام.کوچه خيس بارانی را تا ابديت نمناک هوا پرواز ميکنی.به انتهای کوچه که رسيدی رو به آسمان کن و از ستارگان سراغ باران را بگير.خوشحالم که با وبلاگت آشنا شدم.