چهل نامه ی کوتاه به همسرم؛ اثری از نادر ابراهیمی


عزیز من!

خوشبختی، نامه یی نیست که یکروز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و آن را به دستهای منتظر تو بسپارد. خوشبختی ، ساختن عروسک کوچکی ست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر... به همین سادگی، به خدا به همین سادگی؛ اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه از هیچ چیز دیگر...

خوشبختی، همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است...

/ 1 نظر / 3 بازدید
پرنیا

واقعا حیف بود.... پس اگه دوسش داری به حرفش گوش کن و دیگه گریه نکن. دلم برات تنگ شده بیا پیش ما..[گل]