ورا... و راه

هی
می شود اینجا گوشه همین گلیم کهنه بنشینم ؟

...
مسافرم

/ 4 نظر / 26 بازدید
علی

در جریان بودن بهتر از سکنا گزیدن

اذر

اگه یه روز مجبور بشی‌ یه جا بشینی‌ اونوقت کلی‌ دلت هوای رفتن می‌کنه

میثم

وقت رفتن که میرسه کارهایی که انجام ندادی رو حس می کنی ... ثانیه ها رو میشمری .... راه را گم نکنی ....

یاسی

لحظه های غم انگیز شکستن خارقالعاده نیست لحظه هایست ارام و مظلوم مثل همه لحظه های دیگر .........تنها چیزی دز سکوت می شکند......