وقتی نگاهت با من بود
ازباران گفتی که ای کاش ببارد..................
و ما کنار پنجره بوديم که باران اوج گرفت
و من به ياد ان روز
و تو يادت نيست که ان روز باران امد.................

/ 1 نظر / 3 بازدید
hamid

سلام.... اول که اسم مناسبی برای ای وبلاگ نوشتی دوم اينکه احساس بدی نيست ولی....