ب ی ز ا ر ..

من امروز از همه این دنیا کینه به دل دارم .. کینه ام را امروز فریاد می زنم .. از سالهای پیش از این کینه پرم .. این حس مهربان امروز من است .. از این زمین .. این هوا .. و ادم ها ی که پیش از این به فهم شان ایمان داشتم .. ادم ها ی که فقر مالی و فکری لیاقت آن هاست .. به این فقز خو گرفته اند .. غیر از این در خود نمی بینند .. بع بع را دوست دارند ..متنفرم .. از آن ها که به امید و پشتوانه ی  همین عده آدم ها مرا نمی بی نند .. نمی خواهند ببیند .. مرا مانع می بی نند و من نیز آن ها را .. از همه انهایی که به دلایل گوناگون زندگی مرا .. تک تک وقت مرا برای رسیدن به هدف ها ی که می توانستم به آنها برسم و یا خیلی زودتر برسم .. متنفرم .. من امروز از همه دینا کینه به دل دارم .. از این هوا ... از این زمین .. از تک تک نفس ها .. .. ..و حتی  از تو ..

/ 6 نظر / 18 بازدید
پویا یادگاری

سلامی پر از درد وگریه....قصد این دارن که بگویم چالم کنید...اما نمیتوانم زیرا هنوز که هنوزه من به حسین و میر حسین نیاز دارم واگر بمیرم ناکام میشوم که چرا نتوانستم پا به پای مردمم جان بدهم.....در بلاگت این نشانه را بنویسhttp://whereismyvote.x10hosting.com/این نشانه برای آن است که تارنمای گوگل در صدد است که اگر مردم ایران درحد 1.5میلیون جواب yesبه میر حسین بدهند این تار نما هم در قالب خود برای میر حسین تبلیغ میکند......هم اکنون 1میلیون نفر رای yesداده اند.شما نیز اگر خون برادران و خواهرانتان برایتان مهم است این کار را انجام داده و به دوستان خود بفرمایید ه همین کار را انجام بدهند...........

پویا یادگاری

[گریه]

رویا

[خنثی][گل] یعنی که اینجا بودم

مرجان

فرنوش جونممممممممممممم ..........خوبی عزیزم؟؟؟من هیچ وقت نمیتونم باور کنم قلب کوچولوی تو کینه توشراه پیدا کنه .......چی به سرت اومده عزیزم ...........دلم برای دستهای مهربونت تنگ شده ...برای اخرین بار که بغلم کردی تو ماشین .....برای خنده هات ......برای فیلم دیدن با تو ...برای تو ...تو . بار تو [ماچ][ماچ]