معلوم نیست هنوز
هنوز معلوم نیست من از کجا آمده ام
چرا آمده ام
اینجای آزرده از آواز چه می کنم
یا دارم آهسته با این دیوارها و اتاق و حتی این باد نوزیده چه می گویم؟
هیچ حرف خاصی از خواب آسمان با من نیست
فقط دارم آهسته به آدمی .. به خاطره
یا به آسمان بلند می گویم:
من هم آفتاب را دوست دارم....

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
vera

خورشيد ؟ چيز کمرنگ گرمی که يادم رفته بود

siavash

...بگذار آفتاب من پيرهنم باشد و آسمانم آن کهنه کرباس بيرنگ(شاملو)...نمی دونم چه ربطی داشت...