شده دلت را آنقدر نگه داری تا از یک روز خوب تازه شروعش کنی ؟

-------------روز خوبت کی می رسد؟

/ 3 نظر / 2 بازدید
حسین

نمی‌دانم

ناهيد

شروعٍ من به اون بستگی داره.