سادگی.....

يادم آمد ميان اين همه سکوت و آينه
شبی آنقدر سرشار از حس پرو خالی بودم.....
که فهميدم برای يک نفر ديگر هم جادارم.....
یک نفربدون چشم
ميان اين همه سکوت و آينه سهم کوچکی از سادگی را هم کاش يادم بود....
.
.
.
پنجره که مکث کرد کوچه اسمانم خواست عادت کند به لبخند دو چشم...
خواست آب شود در پس لبخند به عابران
کوچه آسمانم حتی تکيه زد بر نيمه ديگر سيب ...
ستاره هم کنار دريا خواب اينه را شکست .............اين را هم فهميد...
..
..
پنجره اما مکث می کند هنوز ......
عابران هم که هميشه می گذرند..
رويا هم هميشه کنار يک کنج خلوت ........ترانه می شود..
دريا هم بالا می آيد
و اينجا فقط دل من يادش نيست
کوچه آسمانم چه رنگی بود
يادش نيست
حرف اول دريا سوار باد بود يا نه...
هيزم نگاه جانم می دانم با اين حرف ها ديگر گر نمی گيرند
می دانم ديگر پر پرنده بودنم
ميان اين همه زمين بريده است....
پرنده که نباشد دلت برای يک نفر ها هم تنگ می شود
با چشم و بدون چشم.........
کاش هنوز اوج سادگی را يادم بود ....................undefined

/ 6 نظر / 4 بازدید
حامی

سادگي يه غنيمته,مثل ندونستن,البته ندونستن لازمه سادگيه ولي سادگي لازمه ندونستن نيس بگذريم,عرض کنم که اولين بار نيس که ميام اينجا,با عين حال چند تا مورد بود که چرا بدون چشم؟ پنجره چشمان شماست يا آنان؟ کاش همه اوج سادگي شان يادشان بود,فقط يادشان

حامی

منتظریم بانو

s_m_h

دلم گرفته .همين.

simiagar

نوشتت قشنگ بود امّا من هنوز نمی دونم چرا آدمها بارزترين خواسته هاشونو اينقدر يچيده و کادو پيچ می کنند؟؟

يك دوست

به وبلاگ وروجک اينترنتی سر بزنيد/تورو خدا نظرتون رو بنويسيد