انتقال

انسان با آزادی آغاز می شود .. و

تاریخ سرگذشت رقت بار انتقال اوست از این زندان به آن زندان !

و هر بار که زندانش را عوض می کند فریاد شوقی بر می آورد که ..

آزادی ... !

/ 4 نظر / 26 بازدید
ایمان!

حرف می زنی، حرف می زنم..سکوت می کنیم..قرار مان باشد از قید "من" و "تو" استفاده نکنیم. قشنگ بمانی

میثم

انسان باکمک لذت هنری وارد جهانی آزاد می شود وسعادت و بدبختی برای او اهمیت خود را ازدست می دهند شوپنهاور

میثم

بجای خط کشیدن روی دیوار زندان میشه آرزوهات رو بکشی :)

نیلوفر

انسان با آزادی آغاز میشه و با آزادی به پایان میرسه... همه ی زندان ها بهونه ی رسیدن به اون آزادی نهایی هستن. . . [گل]