این همه خاطره چگونه بزایم .. مگر به تحمل بارداری نطفه های  هر روزه ...

/ 1 نظر / 11 بازدید
هیچکس

زندگی لحظه است نه کوله باری از خاطرات ... شاد باشید