جای پای پرنده در آسمان نمی ماند..............

اما من که به اندازه يک عشق به آسمان مديونم ................

حتی شده اندازه يک جای پای پرنده...

به آنسو تر آسمان اميد می بندم...

/ 3 نظر / 8 بازدید
nazanin

سلام . خوشحالم که باهات آشنا شدم. موفق باشی. بازم می يام پيشت. تو هم بيا پيش من. من تنهام... خيلی تنها... حرفات گرمه... اما کلبه ی من سرده...

alirezahassanzadeh

دوست نازنينم اگه نبود يه رخنه به نور يه اويزگاه به خورذشيد که دل ادم از اين سياهی ها دغ می کرد يهو عين سنگ صبور می ترکيد ....هميشه يه نوری هست يه روزنه يه نقطه به سمت رهايی و اون رو می تونی ببينی تو همين نزديکی ها کافيه بخوای به قول گفتنی اون جمله معروف ژيد تو مائده های زمینی:سعی کن عظمت تو چشات باشه... دریای قلب مهربونت پر از مرواريد و اسمون چشات اکنده از ستاره های دست چين شده اميد..

alireza

چه روزگار غريبی که در بلندی اسمان های فراخش ديگر پرنده رويا به ميهمانی ماه اواز عشق نمی خواند