می دانی که سرشارم از تمام زندگی.
پس برو و مرا با تمام تنهايی با شکوهم تنها گذار
برو از مرز هستی من بگذر
سياه سرد بی تپش گنگ.......................
.
.
.
دلم عجيب گرفته ............خيال خواب ندارم...

/ 0 نظر / 2 بازدید