و خدايی که در اين نزديکيی.........

می دانم که هستی...... می دانم که تو هم صدای جاده را می شنوی....

بوی باران را هم می دانی....

بيا ياد يک تبسم ساده را از ياد زندگی نبريم.....

بيا از راه گلها برويم ...پر پرواز را  پرنده بخوانيم....

من و تو صبوری و سکوت را از کوه آموختيم....

/ 2 نظر / 3 بازدید
مينا

شعر زيبايي بود.در ضمن قالب وبلاگت خيلي نازه.چون مثل مال منه!موفق باشي

meisam

به خدايی که در اين نزديکی ست/ جاده را می بينيم ... / و تو تنها می آيی و قدمهايت را.../يک ، دو ، سه ، ... تا ابد می شمارم/ تا بيبينی که در اين نزديکی باز هم پنجره هست