به چه نظز می کنيم ؟ ؟؟؟

در کناری لا قيد بايست و نگاه کن.................. کافی است گوش کنی.......

/ 3 نظر / 2 بازدید
assadgh

در کناری لاقيد ايستاده بودم، حتی نگاه هم نمی‌کردم، تو آمدی، شالم را گرفتی و رفتی، من که می‌لرزيدم، آرام خوابيدم.

meisam

زيبا بود ... خيلی زيبا ووو بقيه ش رو هم آف می شم می خونم ...

hami

مترسک