،هميشه درياددارم هيوا: دشتهارابراي اين آفريده اندكه انسان آوارگي را
تجربه كند؛رفتن راوسعت وبي كراني رانرسيدن راوعشق يعني هرگزنرسيدن...


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 5 نظر / 11 بازدید
ناهيد

رسيدن هم برای خودش تجربه ی قشنگيه٬ هرچند شايد ديگه اسمش عشق نباشه

راننده کامیون

بی تو هرگز، با تو عمراً

اميرپویان

نرسیدن راز حرکته اما گاهی توی حرکت وقتی تنهایی آرزو میکنی که ای کاش همراه داشتی ... تا اینجاش که تنها اومدم اما کم کم دارم ...

meisam

تنها عاشقانی که نرسیدن را تجربه کردن مجال صحبت در مورد عشق رو پیدا می کنند

حامد

یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد