از خوش کامی ماست شايد که آن چه می خواهيم يا به دست نمی آيد يا از دست می رود
................. بارها از نگاهت خواندم ...
دیگر ... رازی را در خود ندارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید