درخت جلوی پنجره اتاق  سر بر افراشته است ...

هرروز صبح از او می پرسم : تازه چه خبر؟.....

صدها برگ بی درنگ به من پاسخ می دهند ؟ .............. یک دنیا.........

(سارا.........ممنو نم.)

/ 6 نظر / 9 بازدید
-

برگ زرد یا سبز؟

اميرپویان

برگ برگ زندگیت سبز باشه. نوشته هات خوشگله. ممنون.

حامد

سلام .... بانوی اردیبهشت ... بانوی همیشه دست نیافتنی ... سلام .... آشنا .... .......

سارا

دلم هواتا کرده با اينکه هميشه هستي! يعني برگ من کي ميفته که حداقل يادآور جريان باشم....!

meisam

در تکاپوی باد لا به لای برگها تنها يک صداست که شنيده می شود ؛ خورشيد را ببين سلام