کمی امشب سخت می گذرد جهان از کنار پنجره ام ...

/ 5 نظر / 10 بازدید
روزها و سوزها

براي منم همينطور ... من هم با : زناني كه با گرگ ها مي دوند ... به روزم . منتظر تحليل و نظر شما ... [گل]

سیاوش

در سیاهی های عقل مرده ی این شب زده نور بی رحمت ز مهتابان پی عاشق نبود [گل]

غریب آشنا

ولی به هر حال می گذرد. تو به آن سوی پنجره بنگر.[لبخند]