زمان

 نیست .. 

 

بیاا تمام راه را از آن طرف برگردیم .. 

.. 

روی بام تهران بشینیم و از شهر پر دود لذت ببریم .. 

 

تقلید را ببندیم .. به دل مجال دهیم .. 

تمام فرصت های از دست رفته و برگردانیم .. به زور .. 

بهانه به دست هم دهیم .. 

بیا به تمام پست های نانوشته ام جواب دهیم . 

 

بیا .. باز به سردر گمی برگردیم تا بفهمیم که سردرگمیم ..

که پیش .. با سر باز میدانستیم و حال .. 

سر من در گم .. سر تو شلوغ ..

نه .. 

اصلا .. فراموش کن .. 

سر اقا سلامت ! 

/ 1 نظر / 19 بازدید
رسا

می رسد عمر ستم آخر به پایان ، غم مخور سبز گردد پای تا سر خاک ایران ، غم مخور نوبت تیمور لنگ و نوبت نادر گذشت بگذرد هم نوبت محمود افغان ، غم مخور فردا22 خرداد ساعت5به بعد از میدان ولی عصر به سمت میدان ونک منتظر حضور سبزتان هستیم امشب هم بانگ الله و اکبر طنین انداز میشود.ممنون خدانگهدار