و مادر چه ساده از شدت سادگی به آواز باران رسيدی ...

عزيز .............

تسليت...

 

و عجيب هر بار که حرف دريای اسم تو می شود...

دوباره ياد باران می افتم ...

/ 1 نظر / 12 بازدید
amir

مرگ واژه ای به سفيدی پرهای کلاغ ولی بدانباران که بيايد ديگر هيچ سيا هی نمی ماند حتی هيچ رنگی هم نمی ماند