گلچهره ...

گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد...

 گلچهره مپرس پروانه تو بی تو کجا رها شد ..

مپرس ..

مپرس ..

مرنجان دلت را خدا را رها کن غمت را رها کن

... مخور غم نگارا ...

... مخور غم نگارا ...

/ 7 نظر / 16 بازدید
امید

گلچهره زمان بی تو گذشت و با تو.....

امید

گلچهره زمان بی تو گذشت و با تو.....

امید

گلچهره زمان بی تو گذشت و با تو.....

سودابه

مگه می شه غم نخورد من که توش دفن شدم

حامد

راهمان دور و دلمان کنار همین گریستن است. دوباره اردیبهشت به دیدنت می آیم.

نيلوفر

مخور غم / پس چی بخوریم / اگه غم هم نخوریم ! . مثلاً خیلی ناراحت و اندوهگین و غم زده !

نيلوفر

چطوری تو دخترک ؟ [لبخند] [قلب]