چيزی برای پنهان کردن نيست جايی که کودکانش سالخورده گانند و پهلوانان در زنجير ..

جايی که چيزی در گلو سنگين است و نمی دانم چيست .....سالهاست..

/ 9 نظر / 24 بازدید
bibinaz

سلام... مختصر و مفيد .. جالب بود نوشته هات

meisam

درا که در دل خسته توان درآید باز / بیا که در تن مرده روان درآید باز

nejla

تو را نه با ت دو نقطه می‌نويسند نه با ط دسته دار .... اگه کسی احياناْ می‌دونست بوق بزنه!!! ...می‌خونمت خوشم می‌ياد!!!!

sara

حال شما چطوره خانم مهندس؟

غریب آشنا

راستی ترک منزل جالب منو ديدی ؟ حالا تو هر دو جا می نويسم.يکی کپی اون يکی ديگه هست.حالا کدوم کپی اون يکی هست ؟!!!